DONATEURS

We vragen aan al onze dorpsgenoten of zij een jaarlijkse donatie willen doen om zo een deel van het Wâldseiner Wykein te bekostigen. Hier tegenover staat een dorpsfeest voor iedereen toegankelijk zonder dat we entree vragen.

Voor ons als organisatie is het meest praktische om dit via een machtiging te doen. U kunt er voor kiezen om een machtiging af te geven zodat u jaarlijks een donatie doet voor het dorpsfeest. Eind mei wordt er weer een folder verspreidt met een incassoformulier. Heeft u vorig jaar een incassoformulier ingevuld en ingeleverd? Dan wordt de donatie dit jaar automatisch afgeschreven.
Indien u geen incasso wenst maar u wilt wel een donatie doen mag u dit uiteraard ook zelf overmaken. Dit kan naar rekeningnummer NL70 RABO 0139 5705 43 t.n.v. Stichting Beachweekend Woudsend o.v.v. donatie dorpsfeest 2016.

Wij danken alle vrijwilligers en donateurs voor hun medewerking!

MEEHELPEN MET HET WÂLDSEINER WYKEIN
WORD VRIJWILLIGER!

OPGEVEN